Absolventi ZUŠ Lipany 2022

Blíži sa záver školského roka a tým aj ukončenie určitej etapy života našich žiakov.

Opäť sa uskutočnilo spoločné fotenie (budúcich) absolventov našej ZUŠ.

Všetkým želáme úspešné zvládnutie absolventských skúšok! 🎶