,,Ako na Baroko?“

Na našej Základnej umeleckej škole sa opäť konal klavírny seminár. Tentokrát niesol názov ,,AKO NA BAROKO?“ – Interpretácia barokových skladieb v súčasnosti.

Seminár odborne viedla pedagogička a klaviristka z košického konzervatória na Timonovej ulici – Mgr. art. Janette Katinová-Šingerová, ktorej ďakujeme za jej čas a cenné informácie. Okrem prednášky poskytla aj vzácne rady pre našich žiakov, ktorí jej mali možnosť zahrať.

Ďakujeme všetkým aktívnym i pasívnym účastníkom z iných umeleckých škôl za účasť. Taktiež ďakujeme vedúcej klavírneho oddelenia za organizáciu tohto prínosného semináru.