Celoslovenská akordeónová súťaž ASPUŠ v Bratislave

Žiaci a učitelia ZUŠ Lipany sa v máji 2022 zúčastnili v Bratislave VI. ročníka Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl ASPUŠ 2022, majstrovských kurzov na akordeóne spojených s výročím – 50 rokov vysokého akordeónového školstva na Slovensku organizovaného pod záštitou Združenia akordeonistov Slovenska.  

   ASPUŠ každoročne zastrešuje účastníkov zo všetkých typov umeleckého školstva. Tento rok sme sa zúčastnili okrem súťaženia aj majstrovských kurzov s lektormi svetového mena Snežana Vlastič-Grbič, Maciej Frackiewicz a Ana Šterpin Zagoranski, seminára s Rajmundom Kákonim, ktorý je prvým absolventom akordeónu na VŠMU v Bratislave  a troch akordeónových koncertov v koncertnej sále Dvorana na VŠMU.

   Našu ZUŠ reprezentovali štyria žiaci.

V 2. kategórii   Ela Žilková – zlato, víťaz kategórie prípr. M. Žilková

                        Alex Štofaník –  striebro, prípr. S. Rusnáková

V 3. kategórii   Ondrej Andraščíkbronz, prípr. J. Feltovič

V 5. kategórii   Krištof Bajuszlato, prípr. M.Žilková

  Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy, mesta, za hodiny práce, ale aj krásne umenie a posielame srdečné gratulácie k úspechom.

                                                                                           Silvia Rusnáková