Choreografická súťaž SHOW CUP 2024

Choreografická súťaž SHOW CUP 2024 sa konala v Košiciach. Zúčastnilo sa jej 145 žiakov tanečného odboru a všetci dosiahli skvelé výsledky, ktorými vzorne reprezentovali ZUŠ a mesto Lipany.

Umiestnenia:

Shrek 7. miesto

Sunrise 1. miesto

Swag Squad 7. miesto

Machri a ich baby 1. miesto

Žúr divokých zvierat 2. miesto

Dračia nevesta 7. miesto

Showtime 2. miesto

Angels 2. miesto

Zuhambe nami 4. miesto

Nightmare 2. miesto

Žiakov pripravili: Stanislav Polomský, Veronika Janigová a Natália Kravcová.

Z úspechov sa tešíme a srdečne blahoželáme!