Cimbalový Prešporok

Ocenenie v striebornom pásme poputuje z Bratislavy do Lipian!🎉

Na Celoslovenskej súťaži v sólovej hre na cimbale mala zastúpenie aj naša Základná umelecká škola Lipany.

Žiačka Kamila Kopčíková sa pod vedením Mgr. Patrície Karabašovej umiestnila na tejto súťaži v krásnom striebornom pásme. Na klavírny sprievod sa podujala Mgr. Gabriela Mihalik.

Z úspechu sa tešíme a blahoželáme!