Darujte 2% zaplatenej dane ZUŠ Lipany

Ak chcete darovať 2% Vašej zaplatenej dane na verejno-prospešný účel Základnej umeleckej škole v Lipanoch, môžete tak urobiť prostredníctvom poukázania 2% Komunitnej nadácii Modrá Torysa (keďže ZUŠ nie je registrovaným prijímateľom 2% zaplatenej dane). Vaše darované 2% použijeme na financovanie podujatí našej školy, súťaže a nákup vybavenia.

Postup – ak ste zamestnanec:

 • Do 15. 2. 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Následne požiadajte zamestnávateľa aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z toho potvrdenia si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane, to je suma, ktorú môžete darovať. (V prípade potreby Vám s vyplnením tlačiva pomôžeme)
 • Uvedenú sumu ako aj všetky potrebné údaje vypíšte do tlačiva vyhlasenie-2022-KNMT.pdf, s údajmi o prijímateľovi:
  • Riadok 15: IČO/SID: 37784790
  • Riadok 16: Právna forma: NADÁCIA
  • Riadok 17: Obchodné meno(názov): KOMUNITNÁ NADÁCIA MODRÁ TORYSA
  • Riadok 18: Sídlo – Ulica: SLÁDKOVIČOVA
  • Riadok 19: Súpisné/orientačné číslo: 11
  • Riadok 20: PSČ: 082 71
  • Riadok 21: Obec: LIPANY
 • Potvrdenie a Vyhlásenie doručte na daňový úrad, predtým prosíme urobte kópiu vyhlásenia a dajte ju opečiatkovať daňovému úradu, potom doručte len kópiu vyhlásenia na riaditeľstvo ZUŠ.
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov ste povinný podať na daňový úrad do 28. 4. 2023.

Rada rodičov pri Základnej umeleckej škole Lipany

Odkazy

Správca obsahu
Technická podpora
Vyhlásenie o prístupnosti
Právne informácie
Zásady ochrany osobných údajov
Mapa stránok

Kontakty

Základná umelecká škola Lipany
zuslipany29@gmail.com
peto.sarissky@gmail.com
+421 51 4573 185
Štúrova 29
36158135