Dodatočné talentové skúšky

Milí záujemcovia o štúdium!

Pre tých z vás, ktorí nestihli talentové skúšky v máji, sa v dňoch 6. – 7. septembra 2022 uskutočnia dodatočné „talentovky“, v čase od 13:30 do 17:00.

Predtým, než prídete, nezabudnite vyplniť elektronickú prihlášku na adrese:

https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/?zus=735

Prijímačky do jednotlivých odborov sa uskutočnia na týchto miestach:
Hudobný 🎼 – hl. budova ZUŠ, Štúrova 29
Tanečný 💃🕺 – tanečná sála oproti hl. budove, Štúrova 27
Výtvarný 🎨 a Literárno-dramatický 🎭 – elokované pracovisko vo vedľajšej budove Gymnázia, Komenského 16.

Vo videopozvánke špeciálne pozývame nových adeptov na hru na bicích nástrojoch 🥁🥁

Tešíme sa na Vás!