Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zverejňovanie od roku 2024

V nasledujúcich súboroch na stiahnutie nájdete všetky informácie o objednávkach a faktúrach našej ZUŠ od 1. januára 2024:

Odoslané objednávky 2024

Prijaté faktúry 2024

Zverejňovanie od roku 2023

V nasledujúcich súboroch na stiahnutie nájdete všetky informácie o objednávkach a faktúrach našej ZUŠ od 1. januára 2023:

Odoslané objednávky 2023

Prijaté faktúry 2023

Zverejňovanie od roku 2022

V nasledujúcich súboroch na stiahnutie nájdete všetky informácie o objednávkach a faktúrach našej ZUŠ od 1. januára 2022:

Odoslané objednávky 2022

Prijaté faktúry 2022

Zverejňovanie do roku 2021

V nasledujúcej tabuľke nájdete všetky informácie o hospodárení našej ZUŠ do 31. decembra 2021

Faktúra

DF2021/147

Stavebné práce na údržbe školy

1 079,52

s DPH

O2021/66

 

12/30/21

Stanislav Andraščík

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/30/21

Faktúra

DF2021/146

Hudobniny podľa zoznamu

687

bez DPH

O2021/65

 

12/29/21

Ing. Ľubomír Slavkovský – ATELIER BESSLER

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/29/21

Faktúra

DF2021/145

Materiál na údržbu podľa zoznamu

124,45

s DPH

O2021/64

 

12/29/21

Domáce potreby, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/29/21

Faktúra

DF2021/144

Notebooky podľa zoznamu

4 350,00

s DPH

O2021/63

 

12/29/21

SALT TS s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/29/21

Faktúra

DF2021/143

Materiál na údržbu podľa zoznamu

165,34

s DPH

O2021/62

 

12/29/21

STAV – MAJO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/29/21

Faktúra

DF2021/142

Notebooky 5 ks

2 000,00

s DPH

O2021/61

 

12/29/21

SALT LS s.r.o

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/29/21

Faktúra

DF2021/141

Hudobniny podľa zoznamu

2 185,00

s DPH

O2021/60

 

12/23/21

HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/23/21

Faktúra

DF2021/138

Dezifekčné zariadenie Pure Clean

1 490,00

s DPH

O2021/58

 

12/23/21

ZAREN s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/23/21

Faktúra

DF2021/139

Tovar podľa zoznamu

448

s DPH

O2021/59

 

12/23/21

Mobelix

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/23/21

Faktúra

DF2021/140

Mobilné hovory 12

39,43

s DPH

 

208139

12/23/21

Orange Slovensko, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/23/21

Faktúra

DF2021/135

Prenájom priestorov

138

bez DPH

 

20214

12/20/21

Obec Jakubovany

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/20/21

Faktúra

DF2021/234

Školenie „Zmeny v obl. PPV“

30

bez DPH

O2021/55

 

12/20/21

Inštitút celoživotného vzdelávania

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/20/21

Faktúra

DF2021/136

Tovar podľa zoznamu

520

s DPH

O2021/56

 

12/20/21

Pece s.r.o

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/20/21

Faktúra

DF2021/137

Tovar podľa zoznamu

284,34

s DPH

O2021/57

 

12/20/21

Mária Kapallová – Kapap

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/20/21

Faktúra

DF2021/133

Tovar podľa zoznamu

285,59

s DPH

O2021/54

 

12/16/21

Umelecké potreby

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/16/21

Faktúra

DF2021/132

Tovar podľa zoznamu

244,33

s DPH

O2021/53

 

12/16/21

M – stein s.r.o

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/16/21

Faktúra

DF2021/130

Nájom priestorov pre VO, LDO 11

335,75

bez DPH

 

jan-21

12/15/21

Gymnázium Lipany

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/15/21

Faktúra

DF2021/129

Nájom priestorov pre VO, LDO

1

bez DPH

 

jan-21

12/15/21

Gymnázium Lipany

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/15/21

Faktúra

DF2021/128

Tovar podľa zoznamu

358,66

s DPH

O2021/52

 

12/15/21

Vladimír Gladiš – Globus

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/15/21

Faktúra

DF2021/127

Čistiace prostriedky podľa zoznamu

205,24

s DPH

O2021/51

 

12/15/21

SUMI s.r.o. Lipany

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/15/21

Faktúra

DF2021/131

Činnosť technika PO 4.Q

144

s DPH

 

1102015

12/15/21

LIVONEC SK, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/15/21

Faktúra

DF2021/126

Elektrina 11 – 29

115,48

s DPH

 

344069

12/13/21

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/13/21

Faktúra

DF2021/125

Prenájom priestorov

80

bez DPH

 

911233283

12/13/21

ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/13/21

Objednávka

O2021/57

Tovar podľa zoznamu

284,34

s DPH

  

12/10/21

Mária Kapallová – Kapap

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/65

Hudobniny podľa zoznamu

687

bez DPH

  

12/10/21

Ing. Ľubomír Slavkovský – ATELIER BESSLER

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2021/120

Elektrina 10 – 29

79,8

s DPH

 

344069

12/10/21

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/10/21

Faktúra

DF2021/121

Vodné, stočné

405,36

s DPH

 

50-000011389PO2008

12/10/21

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/10/21

Faktúra

DF2021/122

Plyn 12

791

s DPH

 

9100108065

12/10/21

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/10/21

Objednávka

O2021/58

Dezifekčné zariadenie Pure Clean

1 490,00

s DPH

  

12/10/21

ZAREN s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2021/124

Telefón 11

40,98

s DPH

 

2030407458

12/10/21

Slovak Telekom, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/10/21

Objednávka

O2021/51

Čistiace prostriedky podľa zoznamu

205,24

s DPH

  

12/10/21

SUMI s.r.o. Lipany

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/66

Stavebné práce na údržbe školy

1 079,52

s DPH

  

12/10/21

Stanislav Andraščík

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/52

Tovar podľa zoznamu

358,66

s DPH

  

12/10/21

Vladimír Gladiš – Globus

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2021/123

Internet 12

36,4

bez DPH

 

20170218

12/10/21

LiveNET – network SB s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/10/21

Objednávka

O2021/64

Materiál na údržbu podľa zoznamu

124,45

s DPH

  

12/10/21

Domáce potreby, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/56

Tovar podľa zoznamu

520

s DPH

  

12/10/21

Pece s.r.o

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/63

Notebooky podľa zoznamu

4 350,00

s DPH

  

12/10/21

SALT TS s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/53

Tovar podľa zoznamu

244,33

s DPH

  

12/10/21

M. stein s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/62

Materiál na údržbu podľa zoznamu

165,34

s DPH

  

12/10/21

STAV – MAJO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/54

Tovar podľa zoznamu

285,59

s DPH

  

12/10/21

Umelecké potreby

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/61

Notebooky 5 ks

2 000,00

s DPH

  

12/10/21

SALT LS s.r.o

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/55

Školenie „Zmeny v obl. PPV“

30

bez DPH

  

12/10/21

Inštitút celoživotného vzdelávania

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/60

Hudobniny podľa zoznamu

2 185,00

s DPH

  

12/10/21

Hudobný nástroj

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/59

Tovar podľa zoznamu

448

s DPH

  

12/10/21

Mobelix

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2021/117

Zástena ku kuchynskej linke

155

bez DPH

O2021/49

 

11/26/21

Stanislav Tomaško

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2021/119

Mobilné hovory 11

40,07

s DPH

 

208139

11/26/21

Orange Slovensko, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/26/21

Faktúra

DF2021/118

Školenie „Zmeny v odmeňovaní“

15

bez DPH

O2021/50

 

11/24/21

RVC Prešov

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/24/21

Objednávka

O2021/50

Školenie „Zmeny v odmeňovaní“

15

bez DPH

  

11/24/21

RVC Prešov

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2021/116

Toner do tlačiarne 4 ks

91,3

s DPH

O2021/48

 

11/15/21

M.Oravčík – DEYMOS

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/15/21

Faktúra

DF2021/108

Plyn 11

671

s DPH

 

9100108065

11/12/21

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/12/21

Faktúra

DF2021/109

Internet 11

36,4

bez DPH

 

20170218

11/12/21

LiveNET – network SB s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/12/21

Faktúra

DF2021/110

Systémová podpora URBIS

380

s DPH

O2021/45

 

11/12/21

MADE spol. s r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/12/21

Faktúra

DF2021/111

Tovar podľa zoznamu

122,58

s DPH

O2021/46

 

11/12/21

Domáce potreby, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/12/21

Faktúra

DF2021/113

Elektrina 27 9.-11.

91

s DPH

 

344069

11/12/21

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/12/21

Faktúra

DF2021/112

Telefón 10

40,98

s DPH

 

2030407458

11/12/21

Slovak Telekom, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/12/21

Faktúra

DF2021/114

Nájom priestorov pre VO, LDO 10

69,84

bez DPH

 

jan-21

11/12/21

Gymnázium Lipany

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/12/21

Faktúra

DF2021/115

Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby 2.polrok

60

s DPH

O2021/47

 

11/12/21

NAJ, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/12/21

Objednávka

O2021/49

Zástena ku kuchynskej linke

155

bez DPH

  

11/12/21

Stanislav Tomaško

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/48

Toner do tlačiarne 4 ks

91,3

s DPH

  

11/12/21

M.Oravčík – DEYMOS

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/47

Výkon činnosti zodpovednej osoby 2. polrok

60

bez DPH

  

11/11/21

NAJ, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2021/107

Tovar podľa zoznamu

52,9

s DPH

O202144

 

11/8/21

Jozef Sabol Salt Lipany

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/8/21

Faktúra

DF2021/103

Školenie PaM 4.11.2021

40

s DPH

O2021/41

 

11/2/21

RVC Prešov

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/2/21

Faktúra

DF2021/104

Školenie účt. závierka 10.11.2021

37

s DPH

O2021/43

 

11/2/21

RVC Prešov

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/2/21

Faktúra

DF2021/106

Kancelárska stolička

357,6

s DPH

O2021/42

 

11/2/21

B2B partner

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/2/21

Faktúra

DF2021/105

Mobilné hovory 10

43,24

s DPH

 

208139

11/2/21

Orange Slovensko, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/2/21

Objednávka

O2021/43

Školenie účt. závierka 10.11.2021

37

bez DPH

  

10/27/21

RVC Prešov

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/44

Tovar podľa zoznamu

52,9

s DPH

  

10/27/21

Jozef Sabol Salt Lipany

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/45

Systémová podpora URBIS

380

s DPH

  

10/27/21

MADE spol. s r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/46

Tovar podľa zoznamu

122,58

s DPH

  

10/27/21

Domáce potreby, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/42

Kancelárska stolička

357,6

s DPH

  

10/25/21

B2B partner

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/41

Školenie PaM 4.11.2021

40

bez DPH

  

10/15/21

RVC Prešov

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2021/102

Stolička pre bubeníkov

135

s DPH

O2021/40

 

10/13/21

JIMMY MARKET

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/13/21

Faktúra

DF2021/101

Internet 10

36,4

bez DPH

 

20170218

10/12/21

LiveNET – network SB s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/12/21

Faktúra

DF2021/100

Plyn 10

406

s DPH

 

9100108065

10/12/21

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/12/21

Faktúra

DF2021/99

Toner do kopírky

59,8

s DPH

O2021/39

 

10/12/21

Iveta Sokolová – OPTIMA Košice

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/12/21

Faktúra

DF2021/98

Údržba kopírky

70,8

s DPH

O2021/38

 

10/12/21

Iveta Sokolová – OPTIMA Košice

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/12/21

Faktúra

DF2021/97

Tovar podľa zoznamu

678

s DPH

O2021/37

 

10/6/21

Mobelix

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/6/21

Objednávka

O2021/36

Tovar podľa zoznamu

1 368,00

s DPH

  

9/30/21

Olivier production s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/37

Tovar podľa zoznamu

678

s DPH

  

9/30/21

Mobelix

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/38

Údržba kopírky

70,8

s DPH

  

9/30/21

Iveta Sokolová – OPTIMA Košice

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/39

Toner do kopírky

59,8

s DPH

  

9/30/21

Iveta Sokolová – OPTIMA Košice

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/40

Stolička pre bubeníkov

135

s DPH

  

9/30/21

JIMMY MARKET

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2021/95

Nájom priestorov pre VO, LDO 9

178,21

bez DPH

 

jan-21

9/30/21

Gymnázium Lipany

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/30/21

Faktúra

DF2021/96

Dezinfekčné utierky

349,06

s DPH

O2021/27

 

9/30/21

FerLuk Hlohovec

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/30/21

Faktúra

DF2021/82

Licencia iZUŠ

468

s DPH

O2021/28

 

9/30/21

Senzio s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/30/21

Faktúra

DF2021/88

Tovar podľa zoznamu

1 368,00

s DPH

O2021/36

 

9/30/21

Olivier production s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/30/21

Faktúra

DF2021/93

Tovar podľa zoznamu

321,44

s DPH

O2021/35

 

9/30/21

Miroslav Sibal REMPO

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/30/21

Faktúra

DF2021/92

Telefón 9

40,98

s DPH

 

2030407458

9/30/21

Slovak Telekom, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/30/21

Faktúra

DF2021/91

Činnosť technika PO 3.Q

144

s DPH

 

1102015

9/30/21

LIVONEC SK, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/30/21

Faktúra

DF2021/90

Elektromontážne práce vo VO

313,4

s DPH

O2021/34

 

9/30/21

Jozef Jacko Elektromontážne práce

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/30/21

Faktúra

DF2021/89

Tovar podľa zoznamu

309,26

s DPH

O2021/33

 

9/30/21

MERKURY SHOP

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/30/21

Faktúra

DF2021/94

Elektrina 9 – 29

58,68

s DPH

 

344069

9/30/21

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/30/21

Faktúra

DF2021/87

Kontrola HP

41,4

s DPH

 

1102015

9/30/21

LIVONEC SK, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/30/21

Faktúra

DF2021/86

Nájom priestorov pre VO, LDO

1

bez DPH

 

jan-21

9/30/21

Gymnázium Lipany

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/30/21

Faktúra

DF2021/85

Mobilné hovory 9

34,67

s DPH

 

208139

9/30/21

Orange Slovensko, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/30/21

Faktúra

DF2021/84

Informačný systém – El. VP

100

s DPH

O2021/30

 

9/30/21

MADE spol. s r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/30/21

Faktúra

DF2021/83

Školenie iZUŠ

360

s DPH

O2021/29

 

9/30/21

Senzio s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/30/21

Faktúra

DF2021/81

HN prac. zošity podľa zoznamu

629,5

s DPH

O2021/26

 

9/28/21

M. Vozar

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/28/21

Faktúra

DF2021/80

Tovar podľa zoznamu

344,9

s DPH

O2021/27

 

9/24/21

Mobelix

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/24/21

Objednávka

O2021/29

Tovar podľa zoznamu

344,9

s DPH

  

9/22/21

Mobelix

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/30

Licencia iZUŠ

468

s DPH

  

9/22/21

Senzio s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/31

Školenie iZUŠ

360

s DPH

  

9/22/21

Senzio s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/32

Informačný systém – El. VP

100

s DPH

  

9/22/21

MADE spol. s r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/33

Tovar podľa zoznamu

309,26

s DPH

  

9/22/21

MERKURY SHOP

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/34

Elerktromontážne práce vo výtvarnom odbore

313,4

bez DPH

  

9/22/21

Jozef Jacko Elektromontážne práce

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/35

Tovar podľa zoznamu

321,44

s DPH

  

9/22/21

Miroslav Sibal REMPO

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/28

Kontrola HP

41,4

s DPH

  

9/21/21

LIVONEC SK, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2021/79

Saxofón ROY BENSON

639

s DPH

O25/2021

 

9/17/21

Hudobný nástroj

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/17/21

Faktúra

DF2021/78

Oprava 7 akordeónov

330

bez DPH

O23/2021

 

9/17/21

HARMONIA

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/17/21

Objednávka

O2021/27

Dezinfekčné utierky

349,06

s DPH

  

9/16/21

FerLuk Hlohovec

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2021/75

Internet 9

36,4

bez DPH

 

20170218

9/13/21

LiveNET – network SB s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/13/21

Faktúra

DF2021/74

Plyn 9

154

s DPH

 

9100108065

9/13/21

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/13/21

Faktúra

DF2021/77

Elektrina 8 – 29

36,25

s DPH

 

344069

9/13/21

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/13/21

Faktúra

DF2021/76

Telefón 8

41,34

s DPH

 

2030407458

9/13/21

Slovak Telekom, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/13/21

Objednávka

O2021/25

Saxofón ROY BENSON

639

s DPH

  

9/10/21

Hudobný nástroj

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/26

HN prac. zošity podľa zoznamu

629,5

s DPH

  

9/10/21

M. Vozar

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2021/73

Microsoft Office 5 ks

165

s DPH

O24/2021

 

9/7/21

Michal Toman

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/7/21

Objednávka

O2021/24

Microsoft Office 5 ks

165

s DPH

  

9/7/21

Michal Toman

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2021/72

Jedálne kupóny 58 ks á 4,-€

2 231,94

s DPH

O22/2021

28082007

9/3/21

UP SLOVENSKO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/3/21

Faktúra

DF2021/71

Mobilné hovory 8

32,65

s DPH

 

208139

9/3/21

Orange Slovensko, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/3/21

Faktúra

DF2021/70

Žiacke knižky 700 ks

359,4

s DPH

O21/2021

 

8/26/21

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

8/26/21

Objednávka

O2021/21

Žiacke knižky 700 ks

359,4

s DPH

  

8/23/21

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/23

Oprava 7 akordeónov

330

bez DPH

  

8/23/21

HARMONIA

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2021/69

Elektrina 7 – 29

31,82

s DPH

 

344069

8/13/21

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

8/13/21

Faktúra

DF2021/67

Internet 8

36,4

bez DPH

 

20170218

8/9/21

LiveNET – network SB s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

8/9/21

Faktúra

DF2021/66

Plyn 8

154

s DPH

 

9100108065

8/9/21

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

8/9/21

Faktúra

DF2021/65

Elektrina 27 6.-8.

91

s DPH

 

344069

8/9/21

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

8/9/21

Faktúra

DF2021/68

Telefón 7

41,39

s DPH

 

2030407458

8/9/21

Slovak Telekom, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

8/9/21

Faktúra

DF2021/64

Mobilné hovory 7

33,26

s DPH

 

208139

8/2/21

Orange Slovensko, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

8/2/21

Faktúra

DF2021/63

Tlačiareň Brother

264

s DPH

O20/2021

 

7/26/21

M.Oravčík – DEYMOS

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

7/26/21

Faktúra

DF2021/59

Internet 7

36,4

bez DPH

 

20170218

7/13/21

LiveNET – network SB s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

7/13/21

Faktúra

DF2021/55

Telefón 6

40,98

s DPH

 

2030407458

7/13/21

Slovak Telekom, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

7/13/21

Faktúra

DF2021/54

Činnosť technika PO 2.Q

144

s DPH

 

1102015

7/13/21

LIVONEC SK, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

7/13/21

Faktúra

DF2021/58

Plyn 7

154

s DPH

 

9100108065

7/13/21

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

7/13/21

Faktúra

DF2021/61

Tovar na údržbu podľa zoznamu

83,61

s DPH

O18/2021

 

7/13/21

Domáce potreby, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

7/13/21

Faktúra

DF2021/60

Tovar podľa zoznamu

365,22

s DPH

O17/2021

 

7/13/21

GLOBUS, DROBNÝ TOVAR

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

7/13/21

Faktúra

DF2021/62

Jedálne kupóny 58 ks á 4,-€

243,94

s DPH

O19/2021

28082007

7/13/21

UP SLOVENSKO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

7/13/21

Faktúra

DF2021/57

Elektrina 6 – 29

38,32

s DPH

 

344069

7/13/21

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

7/13/21

Objednávka

O2021/18

Tovar na údržbu podľa zoznamu

83,21

s DPH

  

7/6/21

Domáce potreby, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/22

Jedálne kupóny 55 ks á 4,- €

231,94

s DPH

  

7/6/21

UP SLOVENSKO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/20

Tlačiareň Brother

264

s DPH

  

7/6/21

M.Oravčík – DEYMOS

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/20

Tlačiareň Brother

426

s DPH

  

7/6/21

M.Oravčík – DEYMOS

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/19

Jedálne kupóny 58 ks á 4,- €

243,94

s DPH

  

7/6/21

UP SLOVENSKO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/17

Tovar podľa zoznamu

365,22

s DPH

  

7/2/21

GLOBUS, DROBNÝ TOVAR

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2021/56

Mobilné hovory 6

35,77

s DPH

 

208139

7/1/21

Orange Slovensko, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

7/1/21

Faktúra

DF2021/53

Jedálne kupóny 788 ks á 4,-€

3 196,96

s DPH

  

6/14/21

UP SLOVENSKO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

6/14/21

Faktúra

DF2021/52

Elektrina 5 – 29

50,75

s DPH

  

6/14/21

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

6/14/21

Faktúra

DF2021/51

Telefón 5

40,98

s DPH

  

6/14/21

Slovak Telekom, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

6/14/21

Faktúra

DF2021/50

Internet 6

36,4

s DPH

  

6/14/21

LiveNET – network SB s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

6/14/21

Faktúra

DF2021/49

Plyn 6

154

s DPH

  

6/14/21

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

6/14/21

Objednávka

O2021/16

Jedálne kupóny 788 ks á 4,- €

3 196,96

s DPH

  

6/9/21

UP SLOVENSKO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2021/48

Vodné, stočné

288,96

s DPH

  

6/9/21

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

6/9/21

Faktúra

DF2021/47

Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby 1.polrok

60

s DPH

O2021/13

 

6/9/21

NAJ, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

6/9/21

Faktúra

DF2021/46

Tovar podľa zoznamu

72,89

s DPH

  

6/9/21

Ján Šurina TVS

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

6/9/21

Faktúra

DF2021/45

Tovar podľa zoznamu

43,99

s DPH

  

6/3/21

MIREX armatúry, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

6/3/21

Faktúra

DF2021/44

Mobilné hovory 5

40,75

s DPH

  

6/3/21

Orange Slovensko, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

6/3/21

Objednávka

O2021/15

Tovar podľa zoznamu

72,89

s DPH

  

5/31/21

Ján Šurina TVS

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/14

Tovar podľa zoznamu

43,99

s DPH

  

5/31/21

MIREX armatúry, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

OZ2021/1

Komunálny odpad

600,6

s DPH

  

5/20/21

Mesto Lipany

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

5/20/21

Faktúra

DF2021/43

Elektrina 4 – 29

54,84

s DPH

  

5/18/21

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

5/18/21

Faktúra

DF2021/42

Registrácia zus-lipany.sk

23,9

s DPH

  

5/13/21

Webglobe – Yegon, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

5/13/21

Faktúra

DF2021/41

Jedálne kupóny 691 ks á 4,-€

2 804,31

s DPH

  

5/13/21

UP SLOVENSKO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

5/13/21

Faktúra

DF2021/40

Telefón 4

37,15

s DPH

  

5/13/21

Slovak Telekom, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

5/13/21

Faktúra

DF2021/39

Elektrina 27 3.-5. 2021

91

s DPH

  

5/13/21

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

5/13/21

Faktúra

DF2021/38

Plyn 5

162

s DPH

  

5/13/21

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

5/13/21

Faktúra

DF2021/37

Internet 5

36,4

s DPH

  

5/13/21

LiveNET – network SB s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

5/13/21

Faktúra

DF2021/36

Tovar na údržbu podľa zoznamu

98,86

s DPH

  

5/13/21

Domáce potreby, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

5/13/21

Objednávka

O2021/12

Registrácia septemthillis.sk

23,9

s DPH

  

5/11/21

Webglobe – Yegon, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/13

Výkon činnosti zodpovednej osoby 1. polrok

60

s DPH

  

5/11/21

NAJ, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/11

Jedálne kupóny 691 ks á 4,- €

2 804.31

s DPH

  

5/11/21

UP SLOVENSKO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/10

Tovar na údržbu podľa zoznamu

98,86

s DPH

  

4/30/21

Domáce potreby, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2021/35

Mobilné hovory 4

41,84

s DPH

  

4/30/21

Orange Slovensko, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

4/30/21

Faktúra

DF2021/34

Školenie „Zákl. hry na flautu“ 3.5. 1 os.

50

s DPH

  

4/14/21

Hudba v nás, z.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

4/14/21

Faktúra

DF2021/32

Internet 4

36,4

s DPH

  

4/13/21

LiveNET – network SB s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

4/13/21

Faktúra

DF2021/31

Plyn 4

422

s DPH

  

4/13/21

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

4/13/21

Faktúra

DF2021/33

Jedálne kupóny 738 ks á 4,-€

2 994.56

s DPH

  

4/13/21

UP SLOVENSKO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

4/13/21

Objednávka

O2021/9

Jedálne kupóny 738 ks á 4,- €

2 994,56

s DPH

  

4/9/21

UP SLOVENSKO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/8

Školenie „Zákl. hry na flautu“ 3.5. 1 os.

50

s DPH

  

4/9/21

Hudba v nás, z.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2021/30

Elektrina 3 – 29

54,29

s DPH

  

3/31/21

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/31/21

Faktúra

DF2021/29

Telefón 3

30,19

s DPH

  

3/31/21

Slovak Telekom, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/31/21

Faktúra

DF2021/28

Činnosť technika PO 1.Q

144

s DPH

  

3/31/21

LIVONEC SK, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/31/21

Faktúra

DF2021/26

Mobilné hovory 3

45,92

s DPH

  

3/30/21

Orange Slovensko, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/30/21

Faktúra

DF2021/27

Činnosť technika PO

21,6

s DPH

  

3/30/21

LIVONEC SK, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/30/21

Faktúra

DF2021/25

Videoseminár odmeňovanie

36,04

s DPH

  

3/23/21

VESNA, n. o. Bratislava

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/23/21

Faktúra

DF2021/23

Elektrina 2 – 29

77,6

s DPH

  

3/15/21

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/15/21

Faktúra

DF2021/22

Telefón 2

30,19

s DPH

  

3/15/21

Slovak Telekom, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/15/21

Faktúra

DF2021/21

Refundácia za energie 2020 – VO

1 728,94

s DPH

  

3/15/21

Mesto Lipany

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/15/21

Faktúra

DF2021/20

Internet 3

36,4

s DPH

  

3/15/21

LiveNET – network SB s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/15/21

Faktúra

DF2021/19

Plyn 3

770

s DPH

  

3/15/21

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/15/21

Faktúra

DF2021/24

Jedálne kupóny 672 ks á 4,-€

2 727.40

s DPH

  

3/15/21

UP SLOVENSKO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/15/21

Objednávka

O2021/4

Registrácia septemthillis.sk

23,9

s DPH

  

3/10/21

Webglobe – Yegon, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/7

Videoseminár odmeňovanie

36,04

s DPH

  

3/10/21

VESNA, n. o. Bratislava

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/5

Videoseminár Zmeny ZP

37

s DPH

  

3/10/21

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/6

Jedálne kupóny 672 ks á 4,- €

2 727,40

s DPH

  

3/10/21

UP SLOVENSKO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2021/18

Videoseminár Zmeny ZP

37

s DPH

  

3/10/21

RVC Prešov

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/10/21

Faktúra

DF2021/16

Mobilné hovory 2

37,9

s DPH

  

3/3/21

Orange Slovensko, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/3/21

Faktúra

DF2021/17

Registrácia septemthillis.sk

23,9

s DPH

  

3/3/21

Webglobe – Yegon, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/3/21

Faktúra

DF2021/9

Elektrina 27 1.-2. 2021

91

s DPH

  

2/12/21

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

2/12/21

Faktúra

DF2021/14

Telefón 1

30,19

s DPH

  

2/12/21

Slovak Telekom, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

2/12/21

Faktúra

DF2021/13

Odborná prehliadka a sk. el. zariadení v objekte

495,6

s DPH

  

2/12/21

HERZ – JH s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

2/12/21

Faktúra

DF2021/12

Internet 2

36,4

s DPH

  

2/12/21

LiveNET – network SB s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

2/12/21

Faktúra

DF2021/11

Plyn 2

817

s DPH

  

2/12/21

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

2/12/21

Faktúra

DF2021/10

Elektrina 1 – 29

80,15

s DPH

  

2/12/21

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

2/12/21

Faktúra

DF2021/7

Poistenie majetku

320,45

s DPH

  

2/9/21

Union Poisťovňa, a. s.,

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

2/9/21

Faktúra

DF2021/8

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

70,37

s DPH

  

2/9/21

Union Poisťovňa, a. s.,

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

2/9/21

Objednávka

O2021/3

Jedálne kupóny 601 ks á 4,- €

2 439.99

s DPH

  

2/5/21

UP SLOVENSKO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2021/6

Mobilné hovory 1

32

s DPH

  

2/3/21

Orange Slovensko, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

2/3/21

Faktúra

DF2021/1

Telefón 12

30,19

s DPH

  

1/18/21

Slovak Telekom, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

1/18/21

Faktúra

DF2021/3

Internet 1

36,4

s DPH

  

1/18/21

LiveNET – network SB s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

1/18/21

Faktúra

DF2021/2

Elektrina 12 – 29

89,6

s DPH

  

1/18/21

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

1/18/21

Faktúra

DF2021/4

Jedálne kupóny 507 ks á 4,-€

2 059.48

s DPH

  

1/18/21

UP SLOVENSKO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

1/18/21

Faktúra

DF2021/5

Plyn 1

843

s DPH

  

1/18/21

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

1/18/21

Faktúra

DF2021/15

Jedálne kupóny 601 ks á 4,-€

2 439.99

s DPH

  

1/18/21

UP SLOVENSKO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

2/12/21

Objednávka

O2021/1

Jedálne kupóny 507 ks á 4,- €

2 059,48

s DPH

  

1/8/21

UP SLOVENSKO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2021/2

Odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov

495,6

s DPH

  

1/8/21

HERZ JH s.r.o. Poprad

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2020/137

Práce na údržbe školy

1 149,80

s DPH

  

12/29/20

Peter Pavlinský ml.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/29/20

Faktúra

DF2020/136

Tovar podľa zoznamu

381,5

s DPH

  

12/28/20

SUMI s.r.o. Lipany

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/28/20

Faktúra

DF2020/135

Mobilné hovory 12

32

s DPH

  

12/28/20

Orange Slovensko, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/28/20

Faktúra

DF2020/131

Akordeón 60 Bas., prísl

570

s DPH

  

12/17/20

Akordeón Bazár s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

2/17/20

Faktúra

DF2020/130

Činnosť technika PO 4.Q

144

s DPH

  

12/17/20

LIVONEC SK, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/29/20

Faktúra

DF2020/133

Tovar podľa zoznamu

575,92

s DPH

  

12/17/20

STAV – MAJO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/17/20

Faktúra

DF2020/132

Tovar podľa zoznamu

345,77

s DPH

  

12/17/20

GLOBUS, DROBNÝ TOVAR

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

2/17/20

Faktúra

DF2020/134

Tovar podľa zoznamu

66,43

s DPH

  

12/17/20

Domáce potreby, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/17/20

Faktúra

DF2020/128

Tovar podľa zoznamu

13,43

s DPH

  

12/11/20

Domáce potreby, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/11/20

Faktúra

DF2020/129

Elektrina 11 – 29

72,79

s DPH

  

12/11/20

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/11/20

Faktúra

DF2020/125

Tovar podľa zoznamu

455,76

s DPH

  

12/10/20

OBI Slovakia s.r.o. Prešov

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/10/20

Faktúra

DF2020/126

Nájom EP

92

s DPH

  

12/10/20

Obec Jakubovany

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/10/20

Faktúra

DF2020/127

Akordeón 120 Bas.,púzdro

770

s DPH

  

12/10/20

HARMONIA

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/10/20

Faktúra

DF2020/123

Telefón 11

47,4

s DPH

  

12/8/20

Slovak Telekom, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/8/20

Faktúra

DF2020/124

Jedálne kupóny 771 ks á 4,-€

3 128,15

s DPH

  

12/8/20

UP SLOVENSKO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/8/20

Faktúra

DF2020/122

Omietka 30 kg

5,52

s DPH

  

12/8/20

STAV – MAJO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/8/20

Objednávka

O2020/59

Tovar podľa zoznamu

345,77

s DPH

  

12/4/20

GLOBUS, DROBNÝ TOVAR

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/60

Tovar podľa zoznamu

575,92

s DPH

  

12/4/20

STAV – MAJO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/54

Jedálne kupóny 771 ks á 4,- €

3 128,15

s DPH

  

12/4/20

UP SLOVENSKO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/58

Akordeón 60 Bas., prísl

570

s DPH

  

12/4/20

Akordeón Bazár s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/57

Tovar podľa zoznamu

13,43

s DPH

  

12/4/20

Domáce potreby, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/56

Akordeón 120 Bas.,púzdro

770

s DPH

  

12/4/20

HARMONIA

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/55

Tovar podľa zoznamu

455,76

s DPH

  

12/4/20

OBI Slovakia s.r.o. Prešov

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/62

Tovar podľa zoznamu

381,5

s DPH

  

12/4/20

SUMI s.r.o. Lipany

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/63

Práce na údržbe školy

1 149,80

s DPH

  

12/4/20

Peter Pavlinský ml.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/61

Tovar podľa zoznamu

66,43

s DPH

  

12/4/20

Domáce potreby, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2020/119

Vodné, stočné

432,97

s DPH

  

12/2/20

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/2/20

Faktúra

DF2020/121

Internet 12

36,4

s DPH

  

12/2/20

LiveNET – network SB s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/2/20

Faktúra

DF2020/120

Plyn 12

1 233

s DPH

  

12/2/20

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/2/20

Faktúra

DF2020/118

Mobilné hovory 11

41,64

s DPH

  

12/2/20

Orange Slovensko, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/2/20

Faktúra

DF2020/117

aSc Agenda Komplet 700 ž. 2021

249

s DPH

  

12/2/20

ASC, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/2/20

Objednávka

O2020/53

aSc Agenda Komplet 700 ž. 2021

249

s DPH

  

12/1/20

ASC, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2020/116

Výkon činnosti zodpovednej osoby

60

s DPH

  

11/18/20

NAJ, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/18/20

Faktúra

DF2020/115

Tovar podľa zoznamu

692,79

s DPH

  

11/18/20

SALT TS s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/18/20

Objednávka

O2020/52

Omietka 30 kg

5,52

s DPH

  

11/17/20

STAV – MAJO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/51

Tovar podľa zoznamu

692,79

s DPH

  

11/13/20

SALT TS s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2020/114

Jedálne kupóny 718 ks á 4,-€

2 913,60

s DPH

  

11/13/20

UP SLOVENSKO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/13/20

Faktúra

DF2020/113

Elektrina 10 – 29

67,28

s DPH

  

11/13/20

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/13/20

Faktúra

DF2020/112

Telefón 10

37,72

s DPH

  

11/10/20

Slovak Telekom, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/10/20

Faktúra

DF2020/111

Internet 11

36,4

s DPH

  

11/10/20

LiveNET – network SB s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/10/20

Faktúra

DF2020/110

Tlačivá podľa zoznamu

235,57

s DPH

  

11/10/20

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/10/20

Faktúra

DF2020/109

Plyn 11

1 047,00

s DPH

  

11/10/20

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/10/20

Faktúra

DF2020/108

Systémová podpora URBIS

280

s DPH

  

11/10/20

MADE spol. s r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/10/20

Faktúra

DF2020/107

Elektrina 27 9.-11. 2020

118

s DPH

  

11/10/20

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/10/20

Faktúra

DF2020/106

Tovar podľa zoznamu

58,68

s DPH

  

11/3/20

STAV – MAJO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/3/20

Faktúra

DF2020/105

Tovar podľa zoznamu

56,04

s DPH

  

11/3/20

Domáce potreby, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/3/20

Objednávka

O2020/50

Jedálne kupóny 718 ks á 4,- €

2 913,60

s DPH

  

11/2/20

UP SLOVENSKO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/48

Systémová podpora URBIS

280

s DPH

  

11/2/20

MADE spol. s r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/49

Tlačivá podľa zoznamu

235,57

s DPH

  

11/2/20

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/47

Tovar podľa zoznamu

58,68

s DPH

  

10/30/20

STAV – MAJO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2020/104

Mobilné hovory 10

53,16

s DPH

  

10/26/20

Orange Slovensko, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/26/20

Faktúra

DF2020/103

Páliaca sada

77

s DPH

  

10/26/20

PECE spol. s r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/26/20

Objednávka

O2020/46

Tovar podľa zoznamu

56,04

s DPH

  

10/22/20

Domáce potreby, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2020/102

Jedálne kupóny 636 ks á 4,-€

2 581.67

s DPH

  

10/16/20

UP SLOVENSKO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/16/20

Objednávka

O2020/45

Páliaca sada

77

s DPH

  

10/14/20

PECE spol. s r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2020/101

Keramická pec M 60/12

1 698.00

s DPH

  

10/14/20

PECE spol. s r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/14/20

Faktúra

DF2020/102

Jedálne kupóny 636 ks á 4,-€

2 581.67

s DPH

  

10/14/20

UP SLOVENSKO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/14/20

Faktúra

DF2020/100

Elektrina 09 – 29

61,06

s DPH

  

10/8/20

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/8/20

Objednávka

O2020/42

Dezinfekčné prostriedky podľa zoznamu

636,96

s DPH

  

10/5/20

FerLuk Hlohovec

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/43

Keramická pec M 60/12

1 698,00

s DPH

  

10/5/20

PECE spol. s r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/44

Jedálne kupóny 900 ks á 4,- €

2 581,67

s DPH

  

10/5/20

UP SLOVENSKO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2020/99

Dezinfekčné prostriedky podľa zoznamu

636,96

s DPH

  

10/5/20

FerLuk Hlohovec

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/5/20

Faktúra

DF2020/97

Plyn 10

633

s DPH

  

10/1/20

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/1/20

Faktúra

DF2020/98

Internet 10

36,4

s DPH

  

10/1/20

LiveNET – network SB s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/1/20

Faktúra

DF2020/96

Činnosť technika PO 3.Q

144

s DPH

  

9/30/20

LIVONEC SK, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/12/20

Faktúra

DF2020/95

Telefón 9

35,5

s DPH

  

9/30/20

Slovak Telekom, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/12/20

Faktúra

DF2020/94

Činnosť technika PO

21,6

s DPH

  

9/30/20

LIVONEC SK, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/1/20

Faktúra

DF2020/93

Mobilné hovory 9

50,48

s DPH

  

9/30/20

Orange Slovensko, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/1/20

Faktúra

DF2020/92

Mandátny certifikát QESi

70,8

s DPH

  

9/30/20

Disig, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/1/20

Faktúra

DF2020/91

USB Token

79,2

s DPH

  

9/30/20

Slovenská obchodná a priemyselná komora

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/1/20

Zmluva

202008290

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

 

s DPH

  

9/25/20

Disig, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2020/90

Tovar podľa zoznamu

1 642,00

s DPH

  

9/23/20

SALT TS s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/23/20

Faktúra

DF2020/88

Elektrina 08 – 29

32,78

s DPH

  

9/18/20

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/18/20

Faktúra

DF2020/84

Plyn 9

203

s DPH

  

9/14/20

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/14/20

Faktúra

DF2020/85

Internet 9

36,4

s DPH

  

9/14/20

LiveNET – network SB s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/14/20

Faktúra

DF2020/86

Telefón 8

30,41

s DPH

  

9/14/20

Slovak Telekom, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/14/20

Faktúra

DF2020/87

Tovar podľa zoznamu

802,4

s DPH

  

9/14/20

M. Vozar

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/14/20

Objednávka

O2020/38

Jedálne kupóny 900 ks á 4,- €

3 650.34

s DPH

  

9/14/20

UP SLOVENSKO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/39

Tovar podľa zoznamu

1 642,00

s DPH

  

9/14/20

SALT TS s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/40

USB Token

79,2

s DPH

  

9/14/20

Slovenská obchodná a priemyselná komora

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/41

Mandátny certifikát QESi

70,8

s DPH

  

9/14/20

Disig, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2020/83

Portrét prezidenta SR

36

s DPH

  

9/9/20

Tlačová agentúra SR

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/9/20

Faktúra

DF2020/82

Tovar podľa zoznamu

523,32

s DPH

  

9/9/20

Iveta Sokolová – OPTIMA Košice

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/9/20

Faktúra

DF2020/81

Oprava kopírky

460,8

s DPH

  

9/7/20

Iveta Sokolová – OPTIMA Košice

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/7/20

Faktúra

DF2020/80

Kopírovací stroj KONICA MINOLTA

1 689,60

s DPH

  

9/7/20

Iveta Sokolová – OPTIMA Košice

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/7/20

Faktúra

DF2020/79

Dezinfekčné prostriedky podľa zoznamu

577,2

s DPH

  

9/2/20

FerLuk Hlohovec

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

9/2/20

Objednávka

O2020/37

Tovar podľa zoznamu

802,4

s DPH

  

8/28/20

M. Vozar

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/36

Portrét prezidenta SR

36

s DPH

  

8/28/20

Tlačová agentúra SR

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/35

Tovar podľa zoznamu

523,32

s DPH

  

8/28/20

Iveta Sokolová – OPTIMA Košice

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2020/78

Mobilné hovory 8

31,46

s DPH

  

8/25/20

Orange Slovensko, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

8/25/20

Faktúra

DF2020/77

Tovar podľa zoznamu

2 535.06

s DPH

  

8/25/20

Alza.sk s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

8/25/20

Faktúra

DF2020/76

Tlačivá podľa zoznamu

779,24

s DPH

  

8/21/20

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

8/21/20

Objednávka

O2020/31

Tlačivá podľa zoznamu

779,24

s DPH

  

8/20/20

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/32

Dezinfekčné prostriedky podľa zoznamu

577,2

s DPH

  

8/20/20

FerLuk Hlohovec

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/33

Kopírovací stroj KONICA MINOLTA

1 689,60

s DPH

  

8/20/20

Iveta Sokolová – OPTIMA Košice

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/34

Oprava kopírky

460,8

s DPH

  

8/20/20

Iveta Sokolová – OPTIMA Košice

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/30

Tovar podľa zoznamu

2 535,06

s DPH

  

8/17/20

Alza.sk s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2020/75

Elektrina 07 – 29

31,56

s DPH

  

8/12/20

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

8/12/20

Faktúra

DF2020/74

Telefón 7

30,19

s DPH

  

8/12/20

Slovak Telekom, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

8/12/20

Faktúra

DF2020/73

Internet 8

36,4

s DPH

  

8/12/20

LiveNET – network SB s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

8/12/20

Faktúra

DF2020/72

Plyn 8

155

s DPH

  

8/12/20

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

8/12/20

Faktúra

DF2020/71

Elektrina 27 6.-8. 2020

118

s DPH

  

8/12/20

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

8/12/20

Faktúra

DF2020/70

Mobilné hovory 7

31,92

s DPH

  

7/29/20

Orange Slovensko, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

7/29/20

Faktúra

DF2020/69

Sústredenie 20 čl.FS Š.Lipa od 25. do 26.7.2020

450

s DPH

  

7/29/20

Ján Budzák

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

7/29/20

Objednávka

O2020/29

Sústredenie 20 čl.FS Š.Lipa od 25. do 26.7.2020

450

s DPH

  

7/24/20

Ján Budzák

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2020/68

Plyn 7

155

s DPH

  

7/9/20

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

7/9/20

Faktúra

DF2020/67

Internet 7

36,4

s DPH

  

7/2/20

LiveNET – network SB s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

7/2/20

Faktúra

DF2020/65

Telefón 6

30,19

s DPH

  

6/30/20

Slovak Telekom, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

7/9/20

Faktúra

DF2020/64

Činnosť technika PO 2..Q

144

s DPH

  

6/30/20

LIVONEC SK, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

7/9/20

Faktúra

DF2020/63

Tovar podľa zoznamu

18,1

s DPH

  

6/30/20

Domáce potreby, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

7/9/20

Objednávka

O2020/28

Tovar podľa zoznamu

18,1

s DPH

  

6/30/20

Domáce potreby, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2020/62

Mobilné hovory 6

39,98

s DPH

  

6/30/20

Orange Slovensko, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

7/2/20

Faktúra

DF2020/66

Elektrina 06 – 29

39,52

s DPH

  

6/30/20

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

7/24/20

Faktúra

DF2020/61

Elektrina 05 – 29

39,31

s DPH

  

6/16/20

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

6/16/20

Faktúra

DF2020/60

Tovar podľa zoznamu

93

s DPH

  

6/16/20

SALT TS s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

6/16/20

Objednávka

O2020/27

Tovar podľa zoznamu

93

s DPH

  

6/13/20

SALT TS s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2020/57

Výkon činnosti zodpovednej osoby

60

s DPH

  

6/9/20

NAJ, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

6/9/20

Faktúra

DF2020/55

Plyn 6

155

s DPH

  

6/9/20

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

6/9/20

Faktúra

DF2020/56

Internet 6

36,4

s DPH

  

6/9/20

LiveNET – network SB s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

6/9/20

Faktúra

DF2020/58

Jedálne kupóny 700 ks á 4,-€

2 840.74

s DPH

  

6/9/20

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

6/9/20

Faktúra

DF2020/59

Telefón 5

30,95

s DPH

  

6/9/20

Slovak Telekom, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

6/9/20

Faktúra

DF2020/54

Vodné, stočné

542,46

s DPH

  

6/9/20

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

6/9/20

Objednávka

O2020/26

Jedálne kupóny 700 ks á 4,- €

2 840,74

s DPH

  

6/3/20

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2020/53

Mobilné hovory 5

39,93

s DPH

  

5/26/20

Orange Slovensko, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

5/26/20

Faktúra

DF2020/52

Dezinfekčné prostriedky podľa zoznamu

859,31

s DPH

  

5/25/20

FerLuk Hlohovec

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

5/25/20

Faktúra

DF2020/51

Elektrina 04 – 29

37,79

s DPH

  

5/22/20

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

5/22/20

Objednávka

O2020/25

Dezinfekčné prostriedky podľa zoznamu

859,31

s DPH

  

5/22/20

FerLuk Hlohovec

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2020/50

Registrácia zus-lipany.sk

23,9

s DPH

  

5/12/20

Webglobe – Yegon, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

5/12/20

Faktúra

DF2020/49

Telefón 4

43,96

s DPH

  

5/12/20

Slovak Telekom, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

5/12/20

Faktúra

DF2020/48

Internet 5

36,4

s DPH

  

5/12/20

LiveNET – network SB s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

5/12/20

Faktúra

DF2020/47

Jedálne kupóny 800 ks á 4,-€

3 245.54

s DPH

  

5/12/20

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

5/12/20

Faktúra

DF2020/46

Elektrina 27 3.-5. 2020

118

s DPH

  

5/12/20

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

5/12/20

Faktúra

DF2020/45

Plyn 5

252

s DPH

  

5/12/20

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

5/12/20

Faktúra

DF2020/44

Tovar podľa zoznamu

43,43

s DPH

  

4/30/20

Domáce potreby, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

4/30/20

Objednávka

O2020/23

Jedálne kupóny 800 ks á 4,- €

3 245.54

s DPH

  

4/27/20

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/24

Registrácia zus-lipany.sk

23,9

s DPH

  

4/27/20

Webglobe – Yegon, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2020/43

Tovar podľa zoznamu

370,78

s DPH

  

4/24/20

GLOBUS, DROBNÝ TOVAR

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

4/24/20

Faktúra

DF2020/42

Mobilné hovory 4

33,15

s DPH

  

4/24/20

Orange Slovensko, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

4/24/20

Faktúra

DF2020/41

Elektrina 03 – 29

56,38

s DPH

  

4/20/20

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

4/20/20

Faktúra

DF2020/40

Telefón 3

36,25

s DPH

  

4/8/20

Slovak Telekom, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

4/8/20

Faktúra

DF2020/39

Internet 4

36,4

s DPH

  

4/8/20

LiveNET – network SB s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

4/8/20

Faktúra

DF2020/38

Plyn 4

657

s DPH

  

4/8/20

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

4/8/20

Objednávka

O2020/22

Tovar podľa zoznamu

43,43

s DPH

  

4/1/20

Domáce potreby, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/21

Tovar podľa zoznamu

370,78

s DPH

  

4/1/20

GLOBUS, DROBNÝ TOVAR

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2020/37

Činnosť technika PO 1..Q

144

s DPH

  

3/31/20

LIVONEC SK, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/31/20

Faktúra

DF2020/36

Mobilné hovory 3

43,66

s DPH

  

3/22/20

Orange Slovensko, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/24/20

Faktúra

DF2020/35

Kniha – Účtovné súvsťažnosti v samospr. 2020

37

s DPH

  

3/10/20

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/11/20

Faktúra

DF2020/34

Elektrina 02 – 29

95,32

s DPH

  

3/6/20

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/11/20

Faktúra

DF2020/33/2

Jedálne kupóny 600 ks á 4,-€

35,94

s DPH

  

3/5/20

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/10/20

Faktúra

DF2020/33/1

Jedálne kupóny 600 ks á 4,-€

2 400,00

s DPH

  

3/5/20

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/10/20

Objednávka

O2020/17

Tovar podľa zoznamu

1 244,94

s DPH

  

3/2/20

Alza.sk s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/18

Jedálne kupóny

2 435,94

s DPH

  

3/2/20

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/19

Kniha – Účtovné súvsťažnosti v samospr. 2020

37

s DPH

  

3/2/20

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2020/29

Tovar podľa zoznamu

1 244.94

s DPH

  

3/2/20

Alza.sk s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/10/20

Faktúra

DF2020/31

Internet 3

36,4

s DPH

  

3/2/20

LiveNET – network SB s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/10/20

Objednávka

O2020/20

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo št. materiál

15

s DPH

  

3/2/20

RVC Prešov

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2020/30

Plyn 3

1 201,00

s DPH

  

3/1/20

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/10/20

Faktúra

DF2020/32

Telefón 2

36,25

s DPH

  

3/1/20

Slovak Telekom, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/10/20

Faktúra

DF2020/28/2

Elektrina, plyn – VO

2 499,43

s DPH

  

2/27/20

Mesto Lipany

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/10/20

Faktúra

DF2020/28/1

Vodné, stočné – VO

118,81

s DPH

  

2/27/20

Mesto Lipany

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/10/20

Faktúra

DF2020/24

Mobilné hovory 2

38,21

s DPH

  

2/22/20

Orange Slovensko, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/2/20

Faktúra

DF2020/27

Preprava žiakov – Ľubovňa, Košice, Strážky 18.-21.2.

265

s DPH

  

2/21/20

Osobná preprava s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/10/20

Faktúra

DF2020/25

Stravovanie účastníkov projektu – VO 21.02.

128,4

s DPH

  

2/21/20

TRÓJA Lipany

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/2/20

Objednávka

O2020/16

Preprava žiakov – Ľubovňa, Košice, Strážky 18.-21.2.

265

s DPH

  

2/18/20

Osobná preprava s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/15

Stravovanie účastníkov projektu – VO 21.02.

128,4

s DPH

  

2/18/20

TRÓJA Lipany

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2020/23

Poštový poukaz 3 dielny 6200 ks

372

s DPH

  

2/17/20

Rokus, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

2/21/20

Faktúra

DF2020/26

Registrácia septemthillis.sk

23,9

s DPH

  

2/15/20

Webglobe – Yegon, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

3/2/20

Faktúra

DF2020/20

ZUŠ a jej riadenie – kniha

41,75

s DPH

  

2/7/20

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

2/12/20

Objednávka

O2020/13

Jedálne kupóny 800 ks á 4,-€

3 245,54

s DPH

  

2/7/20

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/14

Registrácia septemthillis.sk

23,9

s DPH

  

2/7/20

Webglobe – Yegon, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2020/21/1

Jedálne kupóny 800 ks á 4,-€

3 200,00

s DPH

  

2/7/20

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

2/18/20

Faktúra

DF2020/22

Elektrina 29 – 1

120,6

s DPH

  

2/7/20

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

2/18/20

Faktúra

DF2020/21/2

Jedálne kupóny 800 ks á 4,-€

45,54

s DPH

  

2/7/20

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

2/18/20

Faktúra

DF2020/19

Notačný program SIBELIUS EDU 5PC

621

s DPH

  

2/6/20

Hudobniny AMADEO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

2/12/20

Faktúra

DF2020/17

Internet 2

36,4

s DPH

  

2/3/20

LiveNET – network SB s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

2/12/20

Faktúra

DF2020/18

Telefón 1

31,45

s DPH

  

2/1/20

Slovak Telekom, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

2/12/20

Faktúra

DF2020/16

Elektrina 27 1.-2. 2020

118

s DPH

  

2/1/20

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

2/12/20

Faktúra

DF2020/15

Plyn 2

1 274,00

s DPH

  

2/1/20

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

2/12/20

Objednávka

O2020/9

Tovar podľa zoznamu

161,7

s DPH

  

1/29/20

HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/10

Notačný program SIBELIUS EDU 5PC

621

s DPH

  

1/29/20

Hudobniny AMADEO s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/11

ZUŠ a jej riadenie – kniha

41,75

s DPH

  

1/29/20

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/12

Poštový poukaz 3 dielny 6200 ks

372

s DPH

  

1/29/20

Rokus, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2020/14

Tovar podľa zoznamu

161,7

s DPH

  

1/29/20

HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

2/10/20

Faktúra

DF2020/7

Školenie 29.1. v Prešove 1 os

35

s DPH

  

1/27/20

Kantorka, n.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

1/30/20

Faktúra

DF2020/8

Tovar podľa zoznamu

1 266.36

s DPH

  

1/27/20

SALT TS s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

1/30/20

Faktúra

DF2020/12

Preprava žiakov do Tisovca a späť 22.-24.1.

560

s DPH

  

1/24/20

Osobná preprava s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

2/3/20

Faktúra

DF2020/13

Stravovanie žiaci 32 os. – AO – Metodické dni

396,8

s DPH

  

1/24/20

TAXOVIA, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

2/3/20

Faktúra

DF2020/11

Odborná prehliadka a sk. el. zariadení v objekte

499,17

s DPH

  

1/23/20

HERZ – JH s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

2/3/20

Faktúra

DF2020/10

Mobilné hovory 1

34,49

s DPH

  

1/22/20

Orange Slovensko, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

2/3/20

Objednávka

O2020/3

Tovar podľa zoznamu

1 266,36

s DPH

  

1/10/20

SALT TS s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/8

Školenie 6.2. v Sabinove 1 os.

39

s DPH

  

1/10/20

Asociácia správcov registratúry

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/5

Odborná prehliadka a sk. el. zariadení v objekte

499,17

s DPH

  

1/10/20

HERZ – JH s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/4

Školenie 31.1. v Prešove 1 os.

36

s DPH

  

1/10/20

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2020/6/2

Jedálne kupóny 596 ks á 4,- €

35,75

s DPH

  

1/10/20

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

1/22/20

Faktúra

DF2020/5

Plyn 1

1 314,00

s DPH

  

1/10/20

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

1/22/20

Faktúra

DF2020/6/1

Jedálne kupóny 596 ks á 4,- €

2 384,00

s DPH

  

1/10/20

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

1/22/20

Objednávka

O2020/6

Preprava žiakov do Tisovca a späť 22.-24.1.

560

s DPH

  

1/10/20

Osobná preprava s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/2

Školenie 29.1. v Prešove 1 os

35

s DPH

  

1/10/20

Kantorka, n.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/1

Jedálne kupóny 596 ks á 4,- €

2 419.75

s DPH

  

1/10/20

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2020/7

Stravovanie žiaci 32 os. – AO – Metodické dni

396,8

s DPH

  

1/10/20

TAXOVIA, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2020/3

Elektrina 29 – 12/2019

102,28

s DPH

  

1/8/20

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

1/20/20

Faktúra

DF2020/2

Telefón 12/2019

39,17

s DPH

  

1/1/20

Slovak Telekom, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

1/16/20

Faktúra

DF2020/1

Internet 1

36,4

s DPH

  

1/1/20

LiveNET – network SB s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

1/15/20

Faktúra

DF2020/9

Odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov

490

s DPH

  

1/1/20

HERZ JH s.r.o. Poprad

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

1/30/20

Faktúra

DF2020/4

Generálna oprava pr. flauty

350

s DPH

  

1/1/20

Roland Stach Podunajské Biskupice

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

1/22/20

Faktúra

DF2020/9

Odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov

490

s DPH

  

1/1/20

HERZ JH s.r.o. Poprad

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

1/30/20

Objednávka

O2019/107

Kalendáre 2020 20ks

40

s DPH

  

12/30/19

GLOBUS, DROBNÝ TOVAR

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2019/108

Generálna oprava pr. flauty

350

s DPH

  

12/30/19

Roland Stach Podunajské Biskupice

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2019/177

Kalendáre 2020 20ks

40

s DPH

  

12/30/19

GLOBUS, DROBNÝ TOVAR

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

1/30/20

Objednávka

O2019/106

Tovar podľa zoznamu

148

s DPH

  

12/27/19

GLOBUS, DROBNÝ TOVAR

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2019/176

Tovar podľa zoznamu

148

s DPH

  

12/27/19

GLOBUS, DROBNÝ TOVAR

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/30/19

Faktúra

DF2019/175

Mobilné volania

41,94

s DPH

  

12/22/19

Orange Slovensko, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/30/19

Faktúra

DF2019/174

Tovar pre VO podľa zoznamu

500

s DPH

  

12/20/19

PECE spol. s r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/20/19

Faktúra

DFO2019/12

Prenájom priestorov šk. rok 2018/2019

470

s DPH

  

12/20/19

Základná škola s materskou školou

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/20/19

Faktúra

DF2019/173

Tovar pre VO podľa zoznamu

307,15

s DPH

  

12/19/19

MY HOME s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/20/19

Objednávka

O2019/105

Odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov

490

s DPH

  

12/18/19

HERZ JH s.r.o. Poprad

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2019/103

Tovar pre VO podľa zoznamu

307,15

s DPH

  

12/18/19

MY HOME s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2019/104

Tovar pre VO podľa zoznamu

500

s DPH

  

12/18/19

PECE spol. s r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2019/172

Tovar podľa zoznamu

70,07

s DPH

  

12/17/19

Domáce potreby, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/19/19

Objednávka

O2019/102

Tovar podľa zoznamu

70,07

s DPH

  

12/16/19

Domáce potreby, s. r. o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2019/171

Preprava ž. z Jakubovan a späť 13. 12.

60

s DPH

  

12/13/19

Osobná preprava s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/19/19

Objednávka

O2019/101

Preprava ž. z Jakubovan a späť 13. 12.

60

s DPH

  

12/12/19

Osobná preprava s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2019/168

Činnosť technika PO 4.Q

144

s DPH

  

12/10/19

LIVONEC SK, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/16/19

Faktúra

DF2019/162

Prenájom priestorov šk. rok 2019/2020

200

s DPH

  

12/7/19

Základná škola s materskou školou

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/12/19

Faktúra

DF2019/163

Pobyt 20 členov AO od 27.1. do 29.1.2020

680

s DPH

  

12/6/19

KUK s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/12/19

Faktúra

DF2019/167

Elektrina 11 – 29

110,23

s DPH

  

12/6/19

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/16/19

Faktúra

DF2019/161

Husle s príslušenstvom 1 ks.

1 000.00

s DPH

  

12/5/19

Ing. Ľubomír Slavkovský – ATELIER BESSLER

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/12/19

Faktúra

DF2019/170/1

Jedálne kupóny 681 ks á 4 €

2 724.00

s DPH

  

12/3/19

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/17/19

Faktúra

DF2019/170/2

Jedálne kupóny 681 ks á 4 €

39,83

s DPH

  

12/3/19

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/17/19

Objednávka

O2019/97

Husle s príslušenstvom 1 ks

1 000.00

s DPH

  

12/2/19

Ing. Ľubomír Slavkovský – ATELIER BESSLER

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2019/98

Kroje podľa zoznamu

6 835.00

s DPH

  

12/2/19

Manufaktúra and dielňa LOBO

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2019/100

Pobyt 20 členov AO od 27.1. do 29.1.2020

680

s DPH

  

12/2/19

KUK s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2019/99

Jedálne kupóny 681 ks á 4 €

2 763.83

s DPH

  

12/2/19

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2019/160

Kroje podľa zoznamu

6 835.00

s DPH

  

12/2/19

Manufaktúra and dielňa LOBO

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/10/19

Faktúra

DF2019/165

Internet 12

36,4

s DPH

  

12/2/19

LiveNET – network SB s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/16/19

Faktúra

DF2019/169

Plyn 12

1 685.00

s DPH

  

12/1/19

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/17/19

Faktúra

DF2019/166

Telefón 11

30,19

s DPH

  

12/1/19

Slovak Telekom, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/16/19

Faktúra

DF2019/164

Vodné, stočné

58,7

s DPH

  

11/27/19

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/16/19

Objednávka

O2019/96

Dámske tanečné topánky 10 párov á 50,- €

500

s DPH

  

11/25/19

Matúš Škovránek Kapušany

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2019/159

Dámske tanečné topánky 10 párov á 50,- €

500

s DPH

  

11/25/19

Matúš Škovránek Kapušany

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/6/19

Faktúra

DF2019/158

Mobilné volania

39,06

s DPH

  

11/22/19

Orange Slovensko, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/3/19

Faktúra

DF2019/157

Preprava žiakov AO do Popradu a späť-21.11.

160

s DPH

  

11/21/19

Osobná preprava s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

12/3/19

Objednávka

O2019/95

Preprava žiakov AO do Popradu a späť-21.11.

160

s DPH

  

11/20/19

Osobná preprava s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2019/94

Servis kopírky

489,6

s DPH

  

11/20/19

MKaTech, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2019/93

Akordeón Weltmeister Cassotto 374 96 bas 1 ks

1 665.00

s DPH

  

11/20/19

Darex

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2019/156

Servis kopírky

489,6

s DPH

  

11/20/19

MKaTech, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/25/19

Faktúra

DF2019/155

Akordeón Weltmeister Cassotto 374 96 bas 1 ks

1 665.00

s DPH

  

11/20/19

Darex

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/25/19

Objednávka

O2019/92

Výkon činnosti zodpovednej osoby

60

s DPH

  

11/12/19

NAJ, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2019/154

Výkon činnosti zodpovednej osoby

60

s DPH

  

11/12/19

NAJ, s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/25/19

Faktúra

DF2019/152

Elektrina 10-29

72,43

s DPH

  

11/8/19

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/20/19

Objednávka

O2019/91

Jedálne kupóny 649 ks á 4 €

2 634.29

s DPH

  

11/8/19

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2019/153/2

Jedálne kupóny 649 ks á 4 €

38,29

s DPH

  

11/8/19

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/20/19

Faktúra

DF2019/153/1

Jedálne kupóny 649 ks á 4 €

2 596.00

s DPH

  

11/8/19

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/20/19

Faktúra

DF2019/150

Tlačivá podľa zoznamu

237,84

s DPH

  

11/6/19

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/18/19

Faktúra

DF2019/149

Internet 11

36,4

s DPH

  

11/4/19

LiveNET Services s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/13/19

Faktúra

DF2019/148

Systémová podpora URBIS

280

s DPH

  

11/4/19

MADE spol. s r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/13/19

Faktúra

DF2019/151

Vodné, stočné

226,8

s DPH

  

11/1/19

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/20/19

Faktúra

DF2019/147

Telefón 10

32,47

s DPH

  

11/1/19

Slovak Telekom, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/13/19

Faktúra

DF2019/146

Plyn 11

1 430.00

s DPH

  

11/1/19

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/13/19

Faktúra

DF2019/145

Elektrina 9-27

124

s DPH

  

11/1/19

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

11/13/19

Zmluva

 

Zmluva o nájme nebytových priestorov

200

s DPH

  

10/28/19

Základná škola s materskou školou

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2019/144/2

Jedálne kupóny 800 ks á 4,- EUR

45,54

s DPH

  

10/23/19

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/31/19

Faktúra

DF2019/144/1

Jedálne kupóny 800 ks á 4,- EUR

3 200.00

s DPH

  

10/23/19

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/31/19

Objednávka

O2019/87

Jedálne kupóny 800 ks á 4,- EUR

3 245.54

s DPH

  

10/23/19

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2019/88

Školenie 12.11. – OÚ Prešov, 1 os.

36

s DPH

  

10/23/19

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2019/89

Systémová podpora URBIS

280

s DPH

  

10/23/19

MADE spol. s r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Objednávka

O2019/90

Tlačivá podľa zoznamu

237,84

s DPH

  

10/23/19

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2019/143

Mobilné volania

41,92

s DPH

  

10/22/19

Orange Slovensko, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/31/19

Objednávka

O2019/86

Tovar – pre výtvarný odb. podľa zoznamu

1 018.64

s DPH

  

10/16/19

GLOBUS, DROBNÝ TOVAR

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2019/142

Tovar – pre výtv. odb. podľa zoznamu

1 018.64

s DPH

  

10/16/19

GLOBUS, DROBNÝ TOVAR

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/28/19

Faktúra

DF2019/141

Tovar – pre výtvarný odb. podľa zoznamu

1 085.87

s DPH

  

10/11/19

GLOBUS, DROBNÝ TOVAR

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/28/19

Objednávka

O2019/85

Tovar – pre výtvarný odb. podľa zoznamu

1 085.87

s DPH

  

10/11/19

GLOBUS, DROBNÝ TOVAR

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

 

Faktúra

DF2019/140

Elektrina 9-29

52,84

s DPH

  

10/8/19

Východoslovenská energetika a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/21/19

Faktúra

DF2019/139

Internet 10

36,4

s DPH

  

10/1/19

LiveNET Services s.r.o.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/11/19

Faktúra

DF2019/138

Plyn10

865

s DPH

  

10/1/19

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy

10/11/19

Zmluva

 

Nájomná zmluva

300

s DPH

  

9/2/19

ZŠ s MŠ Šarišské Dravce

ZUŠ Lipany

Gabriela Pintérová

riaditeľka školy