Žiaci z Elokovaného pracoviska v ZŠ Brezovica nezaháľajú ani v júni. V utorok 13.júna 2023 zbalili svoje nástroje a spoločne so svojimi učiteľmi a rodičmi sa vybrali navštíviť ZŠ Nižný Slavkov. Svojím hudobným prejavom spríjemnili popoludnie žiakom v ŠKD, hrali na klavíri, akordeóne a na gitare. 
Predstavili sa nám aj žiaci z Nižného Slavkova, ktorí navštevujú ZUŠ Lipany. 
Všetci si odniesli krásne umelecké zážitky z hudobného popoludnia a už teraz sa tešia na našu ďalšiu spoluprácu. Ďakujeme.