Hudobné potulky Slovenskom

BANSKOŠTIAVNICKÉ KLADIVKÁ 2024

Úspechy našich šikovných žiakov pokračujú. 15. mája 2024 sa náš žiak Andrej ŠČECINA z triedy p. zástupcu Jozefa Lazoríka zúčastnil na klavírnej súťaži v Banskej Štiavnici, kde sa umiestnil v ZLATOM PÁSME.

FESTIVAL MALÝCH KOMORNÝCH TELIES V KOŠICIACH

Zlaté pásmo si domov odnieslo aj flautové duo TRILKY – Karina BERDISOVÁ a Anna Mária JURČENKOVÁ z triedy p. uč. Aleny Kotorovej, ktoré sa zúčastnili Festivalu malých komorných telies v Košiciach.

Srdečne gratulujeme a tešíme sa!

Blahoželáme! 👏👏