Huslisti zo ZUŠ Lipany hviezdili v Prešove

Žiači ZUŠ Lipany sa zúčastnili 6. ročníka Súťažnej prehliadky Prešovského kraja v sólovej hre na husliach žiakov základných umeleckých škôl. ,,Domov“ si odniesli ozaj krásne ocenenia.

Na našej ZUŠ máme šesť ,,ZLATÝCH“ huslistov:

Veronika ŠČECINOVÁ, Alex MIKO a Terézia ŠIMOVÁ reprezentovali triedu p. uč. Antona Lazoríka a všetci traja sa vo svojich kategóriách umiestnili v ZLATOM PÁSME.

Filip LAZORÍK, Katarína MIŠENČÍKOVÁ a Klára MAJNÁ z triedy p. uč. Ľudmily Mačekovej takisto získali ZLATÉ PÁSMO.

Klavírna spolupráca: p. uč. Kristína Ščecinová

Z úspechov sa tešíme a všetkým srdečne blahoželáme! 😊