,,Náš učiteľ, náš učiteľ…“

Dňa 31. marca 2023 sa pri príležitosti Dňa učiteľov uskutočnil slávnostný galaprogram a oceňovanie pedagogických zamestnancov lipianskych škôl. Ďakovný list za dosiahnuté výsledky v oblasti vzdelávania a výchovy odovzdaný primátorom mesta Lipany získali aj títo naši učitelia:

Alena Kotorová, DiS. art.,

Mgr. Gabriela Mihalik,

Mgr. Stanislav Polomský,

Kristína Ščecinová, DiS. art.,

Mgr. Agáta Vargová.

Blahoželáme!

Dostali sme aj skvelé ohlasy na hudobný program, o ktorý sa radi postarali takisto naši učitelia a učiteľky.

Viac foto z podujatia nájdete v Galérii.