Objavujeme nové talenty

Základná umelecká škola v Lipanoch pozýva všetky talentované deti a tiež aj dospelých, ktorí túžia študovať na ZUŠ na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v čase od 30. – 31. mája 2022 od 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod. v budove ZUŠ, Štúrova 29 Lipany. Bližšie informácie zuslipany29@gmail.com, tel.kontakt 051 4573185

Prihlášku je potrebné vyplniť elektronicky prostredníctvom stránky www.zus-lipany.sk