Oznam

Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom,

že od 20.10. 2021 (streda), pokračuje výuka prezenčne v individuálnej forme, aj v kolektívnej forme – hudobná náuka, literárno-dramatický odbor, výtvarný a tanečný odbor s obmedzením podľa podmienok Covid automatu v II. stupni varovania.

Žiadame rodičov, aby boli zodpovední a neposielali deti do ZUŠ, keď majú podozrenie na nejakú chorobu (nádcha, kašeľ, karanténa v triede v ZŠ atď.). Tieto deti budú odučené online.

Prajem všetkým hlavne zdravie. Túto nepriaznivú dobu si vytvárame sami. Skúsme byť viac zodpovední a myslieť viac jeden na druhého.

Riaditeľka ZUŠ Lipany