Promenádny koncert

Ani slnečné lúče a pekné počasie neodradilo našich žiakov od cvičenia a tak si obohatili svoj júnový program a žiaci Základnej umeleckej školy sa opäť predstavili so svojimi vystúpeniami v parku na námestí v Lipanoch.

Nie vždy sa slnečné počasie zhodne s termínom vystúpenia, ale nám sa to podarilo a tak koncert prebehol podľa očakávania.

Krásny tohtoročný program vytvorili žiaci a učitelia ZUŠ Lipany, mohli ste si vypočuť akordeónový orchester, ARCO orchester, Malú ľudovú hudbu či spevácke trio učiteliek ZUŠ a mnoho ďalších…

Viac foto v Galérii.