Zoznamy žiakov a rozvrh hodín

Zoznam prijatých žiakov

Rozvrh hodín hudobnej náuky

Všetky zoznamy a rozvrhy sú dostupné tu a tiež vyvesené na nástenke v hlavnej budove na Štúrovej ul. v Lipanoch.