Tlačivá

Tlačivá pre rodičov

Všetky ostatné tlačivá je potrebné doručovať osobne do riaditeľne školy, alebo zasielať na adresu školy:
Základná umelecká škola
Štúrova 29
082 71 Lipany