Vianočný koncert na elokovaných pracoviskách

Naši žiaci a pedagógovia na Elokovanom pracovisku v Jakubovanoch svojim programom spríjemnili predvianočné chvíle a potešili svojich najbližších.

9.12.2022 sa uskutočnilo koledovanie v MŠ Jakubovany

16.12.2022 sa konala Vianočná tržnica v kultúrnom dome v Jakubovanoch

Spoločne pripraveným programom potešili hudbou a spevom nielen deti v materskej škole, žiakov zo základnej školy a v neposlednom rade rodičov a všetkých, ktorí prišli na vystúpenie.

Ďakujeme všetkým pedagógom za spoluprácu pri príprave a organizácii koncertov a taktiež všetkým účinkujúcim za ich výkony.

Všetky fotky v koncertu nájdete v Galérii.