Výchovné koncerty

Mesiac máj bol náročný pre mnohých z našej školy. Aktívne sme sa zúčastňovali súťaží, koncertov a boli sme dokonca oslovení na spoluprácu pri realizácii výchovných koncertov a my sme to s veľkou vďačnosťou prijali, pretože išlo aj možno o trošku unikátne dielo, v ktorom sme sa snažili predstaviť našu Základnú umeleckú školu. Vrámci koncertu sme sa snažili prepojiť všetky odbory, ktoré môžu deti na škole študovať. Predstavili sa žiaci z hudobného, výtvarného, tanečného a hudobno-dramatického odboru.

Naši učitelia aj žiaci spríjemnili vyučovacie hodiny nielen žiakom základných škôl, ale vypočuť si ich mali možnosť aj deti z materských škôl.

Koncertov bolo neúrekom (v čase od 23. – 25.05. 2022) a našich šikovných muzikantov aj učiteľov si mohli vypočuť žiaci z týchto škôl:

ZŠ Brezovica

ZŠ Pečovská Nová Ves

Gymnázium Lipany

ZŠ Hviezdoslavova 1     

MŠ Lipany

ZŠ Komenského

Ďakujeme všetkým žiakom ZUŠ za ich prekrásne výkony, učiteľom za ich prípravu a zorganizovanie takýchto koncertov, vedeniu školy za takúto úžasnú možnosť predstaviť sa a reprezentovať ZUŠ a v neposlednom rade deťom všetkých škôl, ktorí sa na týchto koncertoch zúčastnili a venovali nám svoju pozornosť.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia!