Výchovné vianočné koncerty

Dňa 22.12.2023 koncertoval náš Akordeónový orchester ZUŠ Lipany na pôde Základnej školy Komenského 113 v Lipanoch. Dva výchovné vianočné koncerty akordeónového orchestra ZUŠ Lipany a jeho hostí, určené pre žiakov 1. aj 2. stupňa ZŠ, sa niesli v duchu predvianočnej nálady, repertoár orchestra striedavo dopĺňali hostia :

– žiaci z Literárno dramatického odboru ZUŠ, pod vedením Alexandry Vančišínovej a Zuzany Šteger

– Komorné zoskupenie fláut a gitár pod vedením Ivice Koropčákovej, Veroniky Andraščíkovej a Moniky Mertinkovej

– Tanečná choreografia DRAČIA NEVESTA pod vedením Veroniky Janigovej a Stana Polomského

– Anna Tremková s klav. sprievodom Jozefa Lazoríka

Ako sólisti orchestra vystúpili – Barbora Daráková, Slávka Vysocká, Šimon Bujňaček, Lukáš Rabatín, Ela Žilková, Andrea Molnárová a Tamara Stariňáková.

Dirigenti orchestra – Miriam Žilková a Genadij Zavgorodnij.

Za realizáciu koncertov ďakujeme našej ZUŠ, Základnej škole Komenského 113 a v neposlednom rade rodičom našich žiakov za ich veľkú podporu.