Poslaním a cieľom výtvarného vzdelávania je vnímať okolitý svet a dianie v ňom cez emočné zážitky a vhodne to interpretovať pomocou rôznych výtvarných techník.

Výtvarný odbor ponúka žiakom tvorivé využitie voľného času, kde si postupne vyskúšajú a osvoja rôzne výtvarné techniky, ale aj nahliadnu do sveta dejín umenia. Žiaci okrem maľby a kresby majú možnosť tvoriť keramiku či vyskúšať si grafickú tlač. V obľube sú aj výlety, návštevy múzeí a galérií, a plenéry. Taktiež pripravujeme žiakov na talentové skúšky na stredné a vysoké školy.

Výtvarný odbor ponúka svoje hodiny v Lipanoch v budove SOŠ na 2.poschodí a taktiež v ZŠ Brezovica.