Zamestnanci školy

Riaditeľka školy

Gabriela Pintérová, DiS.art.

Riaditeľka

hra na klavíri, zborový spev

Zástupcovia školy

Mgr. Katarína Baňasová

Zástupkyňa

hra na akordeóne, hudobná náuka

Jozef Lazorík, Dis.art.

Zástupca

hra na klavíri

Hudobný odbor

Aneta Andraščíková

Učiteľka

hra na klavíri

Mgr. Jarmila Bakoňová

Učiteľka

hra na klavíri, hudobná náuka

Mgr. Anna Franková

Učiteľka

hra na klavíri

Mgr. Andrea Fedáková

Učiteľka

hra na klavíri

Mgr. Mária Iľková

Učiteľka

hra na klavíri, hudobná náuka

PaedDr. Emília Lipovská

Učiteľka

hra na klavíri, hudobná náuka

Mgr. Monika Majdáková

Učiteľka

hra na klavíri

Mgr. Gabriela Mihalik

Učiteľka

hra na klavíri

Mgr. Slavomíra Palková

Učiteľka

hra na klavíri

Bc. Peter Šarišský, DiS.art.

Učiteľ

hra na klavíri

Kristína Ščecinová, DiS.art.

Učiteľka

hra na klavíri

Bibiána Šimonová, DiS.art.

Učiteľka

hra na klavíri

Mgr.art. Jana Višňovská

Učiteľka

hra na klavíri

Mgr. Patrik Bača

Učiteľ

hra na akordeóne, hudobná náuka

Mgr. Juraj Feltovič

Učiteľ

hra na akordeóne

Mgr. Lukáš Knut

Učiteľ

hra na akordeóne, hudobná náuka

Mgr. Silvia Rusnáková

Učiteľka

hra na akordeóne, hra na klavíri

Mgr. Agáta Vargová

Učiteľka

hra na akordeóne, hra na klavíri

Mgr. Gennadij Zavgorodnyj

Učiteľ

hra na akordeóne

Mgr. Katarína Želinská

Učiteľka

hra na akordeóne, hra na klavíri

Mgr.art. Miriam Žilková Timčová

Učiteľka

hra na akordeóne

Mgr. Katarína Cvancigerová

Učiteľka

spev

Mgr. Slávka Kovalíková

Učiteľka

spev

Mária Ondrejová, DiS.art.

Učiteľka

spev

Zuzana Prevužňáková

Učiteľka

spev

Mgr. Annamária Sekeráková, Dis.art.

Učiteľka

spev, hra na klavíri

Peter Kundrát

Učiteľ

spev

Ivica Koropčáková, DiS.art.

Učiteľka

hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute

Alena Kotorová, DiS.art.

Učiteľka

hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute

Mgr.art. Ján Lazorík

Učiteľ

hra na saxofóne, hra na klarinete, hra na zobcovej flaute

Mgr. Marek Majoroš

Učiteľ

hra na trúbke, hra na saxofóne, hra na zobcovej flaute

Stanislav Cvanciger, DiS.art.

Učiteľ

hra na bicích nástrojoch

Daniel Kocúrek

Učiteľ

hra na bicích a melodických nástrojoch

Mgr. Veronika Andraščíková

Učiteľka

hra na gitare

Mgr. Miroslav Bujňák

Učiteľ

hra na gitare, hra na viole

Mgr. Ľubomír Cvanciger

Učiteľ

hra na gitare, hra na basovej gitare, hra na kontrabase

Radúz Kriško, DiS.art.

Učiteľ

hra na gitare

Mgr. Mária Lazoríková

Učiteľka

hra na gitare, MATERSKÁ DOVOLENKA

Mgr. Monika Mertinková

Učiteľka

hra na gitare

Jozef Ontko, DiS.art.

Učiteľ

hra na gitare, hra na elektrickej gitare

Mgr. Anton Lazorík

Učiteľ

hra na husliach

Bc. Jozef Duľa

Učiteľ

hra na husliach

Mária Martina Hricíková, DiS.art.

Učiteľka

hra na husliach

Ľudmila Mačeková, DiS.art.

Učiteľka

hra na husliach

Lucia Peržeľová

Učiteľka

hra na husliach

Mgr. Ján Štovka

Učiteľ

hra na husliach

Bc. Kristína Petríková

Učiteľka

hra na husliach, hudobná náuka

Bc. Eva Marenčinová

Učiteľka

hra na violončelo

Mgr. Patrícia Karabašová

Učiteľka

hra na cimbale, MATERSKÁ DOVOLENKA

Renáta Ondzíková

Učiteľka

hra na cimbale

Tanečný odbor

Mgr. Anna Adamečková

Učiteľka

tanec

Veronika Janigová

Učiteľka

tanec

Natália Kravcová, Dis. art.

Učiteľka

tanec

Mgr. Stanislav Polomský

Učiteľ

tanec

Literárno-dramatický odbor

Mgr.art. Zuzana Šteger

Učiteľka

tanec, literárno-dramatický odbor

MATERSKÁ DOVOLENKA

Alexandra Vančišínová

Učiteľka

literárno-dramatický odbor

Výtvarný odbor

Mgr.art. Michal Falat

Učiteľ

výtvarný odbor

Mgr. Daniela Janošková

Učiteľka

výtvarný odbor

Katarína Kallová

Učiteľka

výtvarný odbor


Nepedagogickí zamestnanci

Bc. Ľubica Janošková

Božena Hriceňáková

Anna Porembová

Stanislav Andraščík