Umelecké telesá

  • Arco orchestra
  • Detská ľudová hudba
  • Folklórny súbor Šarišská Lipa
  • Akordeónové orchestre
  • Spevácky zbor Septemthillis

Arco orchestra

Sláčikový orchester Arco Orchestra pôsobí na ZUŠ v Lipanoch pod vedením Ľudmily Mačekovej. V minulom roku oslávil už svoje desiate výročie. Orchester má vo svojom repertoári diela klasikov hudby ako napr. W. A. Mozart, J. S. Bach, J. Brahms, A. Vivaldi, ale aj diela autorov hudby 20. storočia, medzi inými sú to K. Jenkins, ABBA, The Beatles a M. Jackson.

Základ orchestra tvoria žiaci z tried Ľ. Mačekovej a A. Lazoríka. V posledných rokoch spolupracujú s orchestrom aj žiaci z tried Ľ. Cvancigera, S. Cvancigera, A. Kotorovej a S. Salanciho. Dlhoročnou členkou orchestra bola Ľudmila Hricíková, ktorú potom pri klavíri vystriedala učiteľka hry na klavíri G. Mihalik. S Ľudmilou sa orchester občasne stretáva aj v súčasnom období. Od septembra roku 2018 je dvornou klaviristkou Patrícia Karabášová.

Každoročne absolvuje orchester množstvo vystúpení na domácej pôde v Lipanoch, na Slovensku ale aj v zahraničí. Medzi najväčšie úspechy orchestra patrí víťazstvo na medzinárodnej súťaži na Ukrajine Stankovych Fest v meste Svaljava a víťazstvo na medzinárodnej súťaži v Maďarsku. V minulom roku Arco Orchestra úspešne reprezentovali školu a mesto Lipany na Prehliadke netradičných zoskupení v Moldave nad Bodvou, kde ako jediné teleso získali pozvánku aj na rok 2018. Členovia orchestra si veľmi vážia aj vystúpenie na Benefičnom koncerte pre Alexandru, kde účinkovali na jednom pódiu so známymi umelcami ako napr. Martin Huso Husovský, Peter Ondrija alias Louis Armstrong a TOP Big Band Prešov.

Vrcholom sezóny 2019 bol zájazd na súťažný festival v meste Aheloy v Bulharsku, kde spoluúčinkovali s Arco Orchestrom speváčky z triedy Kataríny Cvancigerovej, flautistky z tried Aleny Kotorovej a Ivice Koropčákovej. Orchester získal ocenenie v zlatom pásme. V roku 2020 nás čakalo vystúpenie na festivale v Grécku v meste Paralia, ale zo známych dôvodov sa pravdepodobne neuskutoční.

V októbri 2020 sa orchester zúčastní 1. ročníka Medzinárodného súťažného festivalu neprofesionálnych sláčikových orchestrov v Tatranskej Lomnici.

Detská ľudová hudba

Vznikla v školskom roku 1999/2000. Počas existencie účinkovala na rôznych festivaloch doma i v zahraničí (Srbsko – Belehrad: Medzinárodný festival ,,Radosť Európy“, Ukrajina, Poľsko, Chorvátsko, Česká republika, …), ako aj v detských reláciách v Slovenskej televízii. V roku 2003 získala druhé miesto v rámci východného Slovenska v súťaži detských ľudových hudieb a cenu najlepšieho primáša, ktorú získal Tomáš Škvarla. V roku 2004 sa zúčastnila European youth music festival vo Švédsku a Dánsku. Hlavným poslaním Detskej ľudovej hudby je spoznávať a uchovávať bohatstvo ľudovej piesne šarišského regiónu a predávať ho ďalším generáciám.

V súčasnosti navštevuje Detskú ľudovú hudbu 20 členov vo veku od 11 do 15 rokov. Ide zväčša o nových členov, nakoľko bývalí členovia už ukončili štúdium na našej ZUŠ a úspešne pokračujú v štúdiu hudby či už na Konzervatóriu v Košiciach, alebo na Prešovskej univerzite, Fakulte humanitných a prírodných vied v odbore hudobná výchova. Nastala teda výmena starých členov za nových, a tým aj práca opäť od úplného začiatku v budovaní kvalitnej zostavy hudobníkov. Noví členovia sú však rovnako snaživí a šikovní ako boli tí predošlí a zapálení láskou k ľudovej hudbe. Budujeme znova dielo, o ktorom sme presvedčení, že má zmysel, ak si chceme zachovať tradície nášho regiónu.

Detskú ľudovú hudbu tvorí zoskupenie týchto hudobných nástrojov: husle, viola, kontrabas, akordeóny, cimbal a spev. Zostave a úprave šarišských ľudových piesní pre jednotlivé nástrojové zoskupenia sa venuje Mgr. Ján Štovka, v spolupráci s ďalšími kolegami.

Folklórny súbor Šarišská Lipa

Folklór alebo ľudová tvorba, povedané slovom básnika, ,,je pohľadom do duše ľudí a krajiny“. Nevyčerpateľnou klenotnicou folklórneho bohatstva je východné Slovensko so svojimi rázovitými oblasťami ako je Zemplín, Spiš a Šariš. Šariš – to sú prekrásne šarišské piesne, pestré bohatstvo tancov, obrovská rozmanitosť nárečia. Ale Šariš, to sú aj úprimní a dobrosrdeční ľudia. A práve v srdci horného Šariša v mestečku Lipany sa v deň zaľúbených na sv. Valentína v magickom roku 2000 zrodil folklórny súbor Šarišská Lipa. Zriaďovateľom bol Mestský úrad v Lipanoch. V priebehu 20 rokov jeho pôsobenia sa vymenili umeleckí vedúci, choreografi, ale i tanečníci a speváci.

V súčasnosti súbor pracuje pri Základnej umeleckej škole v Lipanoch pod vedením Mgr. M. Hromjaka, ktorý stál i pri zrode súboru. Šarišská Lipa sa zameriava prevažne na folklór horného Šariša a dôstojne reprezentuje svoje mesto doma i v zahraničí. Vystupoval v Poľsku, Macedónsku, Turecku. Má tanečnú, hudobnú a spevácku zložku.

 

Akordeónové orchestre

Už viac ako 10 rokov pôsobia na našej škole dva akordeónové orchestre, zložené zo žiakov akordeónového oddelenia, ale aj hráčov na priečne a zobcové flauty, syntetizátory a bicie nástroje.

Tí mladší, žiaci prvého až tretieho ročníka ZUŠ navštevujú Prípravný akordeónový orchester pod vedením Mgr. Kataríny Baňasovej, ktorý vystupuje na výchovných a benefičných koncertoch v Lipanoch a okolitých obciach. Repertoár tohto orchestra tvoria prevažne skladby z detských rozprávok a tak svojou hrou žiaci robia radosť hlavne detskému publiku, ktoré tieto skladby pozná. Tento orchester pripravuje žiakov na vstup do veľkého orchestra.

Starší, žiaci od štvrtého ročníka až po ukončenie strednej školy navštevujú Veľký akordeónový orchester pod vedením Mgr. art. Miriam Žilkovej Timčovej. Neodmysliteľnou súčasťou veľkého akordeónového orchestra sú speváci pod vedením hlasovej pedagogičky Márie Ondrejovej, DiS. art. a Mgr. Andrei Fedákovej.

Okrem súťaží a festivalov účinkuje orchester na rôznych výchovných, verejných koncertoch, benefičných podujatiach, koncertoval v Poľsku, Česku, Srbsku, Chorvátsku, na Ukrajine.

Svojou hrou už počas troch rokov otváral letnú sezónu v Kúpeľoch vo Vyšných Ružbachoch a tiež vystupoval ako hosťujúce teleso na troch ročníkoch Metodických akordeónových dňoch v Banskej Bystrici.

Poukázaním na melodickosť a rôznorodosť akordeónu v spojením s ďalšími nástrojmi ponúkajú oba akordeónové orchestre hudbu širokého záberu od klasickej cez populárnu, estrádnu hudbu až po rôzne úpravy známych melódií.

Spevácky zbor Septemthillis

Už viac ako 30 rokov pôsobí pri ZUŠ v Lipanoch spevácky zbor Septemthillis. Zbor sa zúčastnil mnohých festivalov u nás aj v zahraničí, kde získal vynikajúce ocenenia. Dlhoročne spolupracuje so zbormi z Poľska, Maďarska, Nemecka, Bulharska, Česka. Zaujímavá a významná je spolupráca s orchestrom Musica Iuvenalis pod vedením Igora Dohoviča. Veľkou motiváciou a skúsenosťou pre zboristov bolo koncertné turné v Brazílii v roku 2012, kde zbor účinkoval v 5 najväčších mestách tejto krajiny za mlákou.

Zbor vznikol pod  vedením Gabriely Pintérovej, ktorá ho viedla obdivuhodných 30 rokov. V roku 2020 vedenie prevzala hlasová pedagogička zboru, Katarína Cvancigerová. Korepetítorom je Jozef Lazorík, aranžmány pre skladby tvorí Miroslav Lenko.

Repertoár zboru

Repertoár zboru je žánrovo veľmi pestrý:
 – ľudová hudba
 – gregorián
 – polyfónia
 – romantizmus
 – súčasná hudba
 – populárna hudba
 – muzikálová hudba.

Okrem skladieb a capella má zbor v repertoári aj skladby so sprievodom hudobných nástrojov: klavír, basa, bicie, flauta, gitara, saxofón…

Ocenenia a spolupráce

Zbor Septemthillis počas svojho 30-ročného pôsobenia získal množstvo ocenení, hlavne na zahraničných festivaloch. Spolupracoval so zbormi z Poľska, Česka, Meďarska, Bulharska, Nemecka a Brazílie. Účinkoval na kultúrno – spoločenských akciách v meste a spolupracoval so sláčikovým orchestrom Musica Iuvenalis na prestížnych akciách so známymi osobnosťmi ako je: Adriana Kučerová, Nela Pocisková,  Filip Tuma, bratia Dvorskí a mnohí iní.