Rodia sa tu poslucháči,
návštevníci kultúrnych podujatí
a nádejní umelci

Rodia sa tu poslucháči,
návštevníci kultúrnych podujatí
a nádejní umelci

Aktuálne oznamy

Všetkým učiteľom, žiakom, rodičom a priateľom našej ZUŠ želáme krásne prežité letné prázdniny. 

Niečo o nás

ZUŠ už dávno nie je strediskom záujmovej, či krúžkovej činnosti, ale je to škola poskytujúca plnohodnotné základné umelecké vzdelanie. Štúdium v našom type školy kultivuje osobnosť dieťaťa, cibrí jeho vkus, ovplyvňuje správanie a komunikáciu, formuje jeho morálne vlastnosti a hodnotovú orientáciu. Naša ZUŠ umožňuje podchytiť a vzdelávať nadaných, ale aj menej nadaných jedincov a odborne ich pripraviť či už na neprofesionálnu umeleckú činnosť alebo na ďalšie odborné štúdium umeleckých smerov.

Novinky

SLÁVIK SLOVENSKA 2024 – okresné kolo

Už 32 rokov sa spevácke talenty stretávajú na celoslovenskej súťaži interpretácie ľudových piesní Slávik Slovenska. 14. mája 2024 sa na Základnej umeleckej škole v Lipanoch uskutočnilo okresné kolo tejto súťaže. Žiaci

Čítať viac

Hudobné potulky Slovenskom

BANSKOŠTIAVNICKÉ KLADIVKÁ 2024 Úspechy našich šikovných žiakov pokračujú. 15. mája 2024 sa náš žiak Andrej ŠČECINA z triedy p. zástupcu Jozefa Lazoríka zúčastnil na klavírnej súťaži v Banskej Štiavnici, kde

Čítať viac

Akordeonisti v Pule

Akordeónový orchester pri ZUŠ v Lipanoch vycestoval do Chorvátska. V dňoch 6. – 11.5.2024 sa na odporúčanie odbornej poroty zúčastnili na 47. ročníku MEDUNARODNI SUSRET HARMONIKAŠA v Pule, Chorvátsku. Krásne

Čítať viac

Huslisti na cestách…

Malá ĽH pri ZUŠ v Lipanoch sa v apríli zúčastnila na okresnej súťaži Vidiečanova Habovka, kde získala krásne zlaté pásmo. Srdečne gratulujeme! Začiatkom mája zasa naši šikovní huslisti vycestovali do

Čítať viac

Metodický deň s Michalom Červienkom

V stredu 20.3.2024 sa v priestoroch orchestrálnej sály EP ZUŠ v Lipanoch konali Akordeónové kurzy „Metodický deň s Michalom Červienkom“ Za krásny Akordeónový deň, mnoho rád na otvorených hodinách a

Čítať viac

Kontá pre rodičov v systéme iZUŠ

Milí rodičia, tento týždeň Vám boli vytvorené používateľské kontá v školskom informačnom systéme iZUŠ:https://www.izus.sk/ V ňom nájdete známky, preberané učivo, dochádzku… skrátka všetko o štúdiu Vášho dieťaťa na našej škole. Vaše prihlasovacie údaje sme odoslali

Čítať viac

Dištančná výuka od 29. novembra 2021

Podľa nariadení ministerstva budeme od 29. 11. učiť dištančne všetkých žiakov ZUŠ. Celé znenie rozhodnutia nájdete na stránke ministerstva školstva SR: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-29-11-2021/

Čítať viac

Oznam

Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom, že od 20.10. 2021 (streda), pokračuje výuka prezenčne v individuálnej forme, aj v kolektívnej forme – hudobná náuka, literárno-dramatický odbor, výtvarný a tanečný odbor s obmedzením podľa podmienok Covid automatu v II. stupni

Čítať viac

Študijné odbory

Galéria